IT-Kompetence A/S tastetur

Nye kurser fra Postitivlisten

Så kan IT-Kompetence tilbyde de første kurser fra de nye positivlister for kurser for ledige – vi har både kurser for dig der er i målgruppen for 6 ugers jobrettet uddannelse og for dig, som skal have et kursus som led i din jobplan. Alle kurserne udbydes på vegne af  samarbejde KEA, Københavns Erhvervsakademi.