Kom i gang med app-udvikling.
Apps til iOS, Android og Web.

IT-Kompetence - Kom i gang med app-udvikling

Kom i gang med app-udvikling

Apps til iOS, Android og Web

Næster kursus: (p.t. ingen planlagte kurser)

Cross-platform app-udvikling

Vil du i gang med at udvikle cross-platform apps til både iOS, Android og web? Så er dette 6 ugers jobrettede kursus for ledige lige noget for dig.

På 6 uger får du kundskaber i HTML5, CSS, JavaScript og frameworket Meteor, som du kan bygge videre på, og du vil kunne indgå i udviklingsteams, der udvikler i JavaScript til web, iOS og Android.

Hent info-arket her!

Meteor et af de nyeste og hurtigst voksende frameworks for udvikling af applikationer til både mobil og web. Mange nystartede virksomheder vælger Meteor, fordi det er nemt og hurtigt at udvikle apps med, og hele frameworket er baseret udelukkende på JavaScript, et af verdens mest populære programmeringssprog.

Hvad får du ud af kurset?

I løbet af kurset vil du lære de helt grundlæggende teknologier HTML5, CSS, JavaScript. Og med udgangspunkt i Meteor-platformen vil du lære at bygge apps til iOS, Android og web. Du vil efter kurset kunne indgå i udviklingsteams, der udvikler web- og mobilløsninger med JavaScript.

Du vil udvikle en forståelse af sammenhængen imellem front-end og back-end, samt blive introduceret til de forskellige front-end og back-end teknologier i Meteor.

Du vil også lære, hvordan du anvender pakker med funktioner, som giver din app ekstra features. Som afslutning vil du lære hvordan du gør din app klar til produktion og sætte den til salg i Google Play og iTunes App Store.

Information

Indhold

På kurset starter vi med at give dig indføring i de grundlæggende web-byggesten: HTML og CSS. På kurset indgår også en introduktion til de nyeste standarder i HTML5 og CSS3.

Kursets indhold i stikord, uge for uge

Uge 1 – Front end
Introduktion til JavaScript apps:
Vi gennemgår de grundlæggende byggesten til web-baserede brugergrænseflader – HTML og CSS: Opbygning af brugergrænseflader med HTML5, Styling og layout med CSS.

Uge 2 – Front end
HTML og CSS fortsat:
Indlejrede og eksterne stylesheets, Grouping og nesting, Position, Grids, Responsive design, Webfonts. Introduktion til programmering med JavaScript. Variabler og funktioner, Knapper og events

Uge 3 – Front end og Back end
JavaScript fortsat:
Arrays, objekter og metoder, Program flow, Local Storage. Introduktion til Meteor: Installation og opbygning af Meteor, introduktion til front-end og back-end og full stack udvikling.

Uge 4 – Full stack udvikling
Vi udvikler en app i Meteor:
Opbygning af front-end brugergrænseflade, introduktion til templates, helpers og spacebars, Vi forbinder front-end og back-end. Brug af packages fra Atmosphere.

Uge 5 – Full stack udvikling
Meteor fortsat:
Server og klient-kode, User accounts, Realtime opdatering, Sikkerhed,

Uge 6 – Deployment
Meteor fortsat:
Adgang til hardware på smartphones, deployment og hosting, udgivelse til iOS og Android.

Arbejdsform

Kurset varer 6 uger med 24 undervisningsdage og 6 opgavedage.

Vi stiller programmer og computer til rådighed på stedet, og du får masser af hands-on træning med hjælp fra underviseren.

Vi har 24 dages undervisning med vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. 6 dage i forløbet er opgavedage, hvor du selv laver repetitionsopgaver.

Målgruppe

Du skal have lyst til at arbejde med cutting edge web-teknologier og ikke gå af vejen for tekniske udfordringer. Du skal være rutineret computerbruger og kunne håndtere programmer som Microsoft Office samt mappe- og filhåndtering.

Du skal også være fortrolig med engelsk, da både programmer og dokumentation som regel er på engelsk (undervisningen foregår selvfølgelig på dansk).

Er du ledig?

Søg kurset i dit jobcenter
Hvis du er ledig kan du ansøge dit jobcenter om at betale kurset.

Brug gerne vores hus

På de dage, hvor der ikke er undervisning er du velkommen til at komme og arbejde med opgaver og forberedelse. Vi har computere til din rådighed og kaffe på kanden.

Jobcafé

Hver fredag holder vi jobcafé, som alle kursister kan benytte sig af. Der vil være oplæg om jobsøgningsrelaterede emner og mulighed for at få konkret sparring af erfarne konsulenter fra vores søstervirksomhed ITK 2.

Som kursist er du selv med til at bestemme, hvilke emner, der tages op i jobcaféen. Der er naturligvis adgang til computere og printer. Jobcaféen er med til at sikre, at de kompetencer, der erhverves på kurset, kommer aktivt i spil i jobsøgningen.

Vi hjælper også med at søge virksomhedspraktik.

Pris

Prisen for “Kom i gang med app-udvikling” er kr. 2900,- pr. uge.