Front-end Webudvikling:
JavaScript, HTML og CSS til moderne websites og webapps.

Front-end Webudvikling

Lær at programmere moderne websites med disse to 3-ugers kurser

Vores næste kursus i Køge starter mandag den 11. november

Vi holder til på Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, som både ligger tæt på motorvejen og stationen – hvor der kører tog hvert 10. minut til og fra København

Lær front-end webudvikling

Vil du i gang med at udvikle dynamiske brugergrænseflader til websites, mobilapps og digitale tjenester? Så er disse to 3-ugers jobrettede kurser for ledige lige noget for dig.

I løbet af de to kurser vil du lære de helt grundlæggende teknologier HTML5, CSS og JavaScript. Du vil efter kurset kunne videreudvikle dine færdigheder på egen hånd og indgå i udviklingsteams, der udvikler web- og mobilløsninger med JavaScript.

Hent info-arket her!

Hvad får du ud af kurset?

Du lærer JavaScript, HTML5 og CSS. Du vil også udvikle en forståelse af sammenhængen imellem front-end og back-end, blive introduceret til de forskellige front-end teknikker og teknologier, samt løse en masse hands-on opgaver. Du vil også lære, hvordan du anvender pakker med funktioner, som giver dit projekt ekstra features.

Du vil efter kurserne kunne indgå i udviklingsteams, der udvikler web- og mobilløsninger med JavaScript.

Information

Indhold

Front-end Webudvikling består af to kurser på hver 3 uger, som kan tages som samlet forløb eller individuelt.


Del 1: JavaScript Basics (Modulet “Programmering” fra Akademiuddannelsen i Informationsteknologi)

3 uger: 6 undervisningsdage og 8 opgavedage + eksamen.

På dette kursus får du de grundlæggende kundskaber i programmering med moderne JavaScript ES6, som du skal bruge for at kunne indgå i udviklingsteams, der udvikler front-ends til web- applikationer.

Du lærer grundlæggende programmering, konstruktion af algoritmer og programstrukturer. Kurset udgør samtidig grundlaget for den efterfølgende Del 2.


Del 2: Front-end Basics (Modulet “Webprogrammering – client-side” fra Akademiuddannelsen i Informationsteknologi)

3 uger: 6 undervisningsdage og 8 opgavedage + eksamen.

På dette kursus får du øvelse i at anvende JavaScript i sammenhæng med HTML og CSS, som er de grundlæggende byggesten for alle websites og web-applikationer og udgør idag også grundlaget for mange smartphone apps.

Du vil også lære om nogle af de populære biblioteker og frameworks som fx React, Angular, Typescriptog hvilken rolle de spiller i udviklingsarbejdet.

Hvad skal du kunne for at deltage i kurset?

Du skal have basiskundskaber i JavaScript (fx fra Del 1). Du vil også have stor glæde af at have snuset til HTML/CSS i forvejen.

Arbejdsform

Forløbet består af to 3-ugers kurser, som kan også kan tages individuelt

Begge kurser varer hver især 3 uger, med 30 lektioner fordelt på 2 undervisningsdage om ugen.

Du medbringer din egen PC eller Mac, og du får masser af hands-on træning med hjælp fra underviseren.

Tager du begge kurser er der 12 dages undervisning med vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. 16 dage i forløbet er opgavedage, hvor du løser praktiske opgaver og udvikler funktionelle prototyper.

Hvert af de to kurser afsluttes med en eksamen.

Målgruppe

Du skal have lyst til at arbejde med cutting edge web-teknologier og ikke gå af vejen for tekniske udfordringer. Du skal være rutineret computerbruger og kunne håndtere mappe- og filhåndtering.

Du skal også være fortrolig med engelsk, da både programmer og dokumentation som regel er på engelsk (undervisningen foregår selvfølgelig på dansk).

Er du ledig?

Søg kurserne i dit jobcenter

Begge kurser er på den landsdækkende positivliste og skal bevilliges individuelt, så hvis du er ledig og ønsker at deltage på kurserne skal du henvende dig til din A-kasse.

Del 1: Javascript basics har kursuskode 37894 (Programmering)

Del 2: Front-end basics har kursuskode 37621(Webprogrammering – client side)

I tillæg til undervisningen vil der i løbet af kurset også være virksomhedsbesøg og mulighed for karrierevejledning.

Pris

Kursusprisen er kr. 4.068,45 pr. uge.