Brugervenlighed og grafisk design undervisningslokale

Brugervenlighed og grafisk design

Selv den bedste tekniske løsning kan komme til kort, hvis den ikke bliver præsenteret over for brugerne på en måde, der sikrer intuitiv, logisk og motiverende brug. På kurset lærer du at udvikle brugervenlige web-løsninger.

Kurset er en del af akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Kurset varer 6 uger med 2 ugentlige undervisningsdage og afsluttende eksamen. Bestået eksamen giver 10 ECTS-point.

Kurset udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, KEA under Lov om Åben Uddannelse.

Kurset er godkendt til 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige, som har en erhvervsuddannelse (faglært) eller en kortere videregående uddannelse (på baggrund af en erhvervsuddannelse). 6 ugers jobrettet uddannelse skal tages indenfor de første 9 måneders ledighed. Hvis du opfylder kriterierne for 6 ugers jobrettet uddannelse vil jobcentret betale for uddannelsen, og du kan samtidig oppebære dine dagpenge i uddannelsesperioden.

Kurset er også på den regionale positivliste over kurser for ledige, og du kan derfor søge dit jobcenter om, at kurset kan indgå som en del af din jobplan ’Min plan’.

Information

Indhold

De fleste har oplevet, hvor generende en dårlig brugergrænseflade kan virke. Der kan være løsninger, som man er tvunget til at anvende, hvor man er nødt til at blive hængende indtil man har fundet ud af løsningens logik. Men der er også løsninger, hvor brugerne kommer frivilligt og hurtigt klikker videre, hvis brugeroplevelsen ikke er i orden. Og det kan koste kunder.

På kurset lærer du om informationsarkitektur, om hvordan du anvender brugertest i din udvikling og hvordan du bruger formgivning, farvelærer, æstetik og perceptionspsykologi, når du udvikler din brugergrænseflade.

Kursets indhold i stikord, uge for uge

Uge 1
Definition og afgrænsning af begreberne design, brugervenlighed og interaktion. Fokus på at informationsstruktur – hvordan er et website bygget op.

Uge 2
Fokus på design. Set i et historisk perspektiv, og fokus grafiske principper og virkemidler,

Uge 3
Interaktivt design. Hvordan påvirkes brugeroplevelsen af designet. Desuden fokus på brug af farver.

Uge 4
Overbevisende design. Hvordan kan designet ændre adfærd.

Uge 5
Brug af brugertest i udviklingsarbejdet – hvad skal testes, hvordan testes og hvornår testes? Arbejde med testplan, forskellige typer af brugertest, krav til testmiljø og rekruttering af testpersoner.

Uge 6
Praktisk gennemførelse af brugertest og analyser af resultaterne. Den sidste eksamensforberedelse.

Arbejdsform

Kurset indeholder i alt 60 lektioner. Vi lægger vægt på, at du får de bedst mulige forudsætninger for at kunne bestå eksamen, så du udover en masse ny viden også får papir på dine kompetencer i forhold til brugervenlighed og grafisk design.

Vi stiller gode undervisningsfaciliteter med kompetent og erfaren underviser og computer til rådighed. Men det er også vigtigt, at du selv bruger tiden mellem undervisningsdagene til at dygtiggøre dig og arbejde med din eksamensforberedelse. Hver undervisningsgang rundes derfor af med at drøfte, hvordan du bedst muligt selv arbejder med stoffet og forbereder dig til næste gang.

Målgruppe

Kurset er relevant for dig, der ønsker at arbejde med systemudvikling med et bruger- og præsentationsperspektiv. Du skal have grundlæggende kendskab til at arbejde med computere, herunder filhåndtering.

Du skal have minimum to års erhvervserfaring samt minimum en ungdomsuddannelse eller tilsvarende niveau.

Næste kursus

Næste kursus: mandag 9. marts – onsdag 22. april 2015

Download pdf