Brugervenlighed og grafisk design undervisningslokale

Brugervenlighed og grafisk design

Webløsninger der sælger 

Selv den bedste tekniske løsning kan komme til kort, hvis den ikke bliver præsenteret over for brugerne på en måde, der sikrer intuitiv, logisk og motiverende brug.

De fleste har oplevet, hvor generende en dårlig bruger-grænseflade kan virke. Der kan være løsninger, som man er tvunget til at anvende, hvor man er nødt til at blive hængende indtil man har fundet ud af løsningens logik. Men der er også løsninger, hvor brugerne kommer frivilligt og hurtigt klikker videre, hvis brugeroplevelsen ikke er i orden. Og det kan koste kunder.

Kurset er en del af akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Det varer 6 uger med i alt 60 lektioner, fordelt på 2 undervisningsdage om ugen. Bestået eksamen giver 10 ECTS-point.

Kurset udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, KEA under Lov om Åben Uddannelse.

Information

Indhold

Du lærer om informationsarkitektur, om hvordan du anvender brugertest i din udvikling og hvordan du bruger formgivning, farvelærer, æstetik og perceptionspsykologi, når du udvikler din brugergrænseflade.

Kursets indhold i stikord, uge for uge

Uge 1
Definition og afgrænsning af begreberne design, brugervenlighed og interaktion. Informationsstruktur – hvordan er et website bygget op.

Uge 2
Fokus på design. Set i et historisk perspektiv, og fokus grafiske principper og virkemidler.

Uge 3
Interaktivt design. Hvordan påvirkes brugeroplevelsen af designet. Brug af farver.

Uge 4
Overbevisende design. Hvordan kan designet ændre adfærd?

Uge 5
Brug af brugertest i udviklingsarbejdet – hvad skal testes, hvordan testes og hvornår testes? Arbejde med testplan, forskellige typer af brugertest, krav til testmiljø og rekruttering af testpersoner.

Uge 6
Praktisk gennemførelse af brugertest og analyser af resultaterne. Den sidste eksamensforberedelse.

Arbejdsform

Kurset varer 6 uger med i alt 60 lektioner, fordelt på 2 undervisningsdage om ugen.

Vi lægger vægt på, at du får de bedst mulige forudsætninger for at kunne bestå eksamen, så du udover en masse ny viden også får papir på dine kompetencer i forhold til brugervenlighed og grafisk design.

Der vil være opgaver og selvstudier mellem undervisningsdagene. Hver undervisningsdag rundes af med, hvordan du bedst selv arbejder med stoffet og forbereder dig til næste gang.

Vi stiller gode undervisningsfaciliteter med kompetente og erfarne undervisere til rådighed. På dagene, hvor der ikke er undervisning, har du mulighed for at komme og arbejde ved vores computere.

Målgruppe

Kurset er relevant for dig, der ønsker at arbejde med grafisk design med et bruger- og præsentationsperspektiv. Du skal have grundlæggende kendskab til at arbejde med computerer, herunder filhåndtering.

Du skal have minimum to års erhvervserfaring samt minimum en ungdomsuddannelse eller tilsvarende niveau.

Næste kursus

Næste kursus: mandag 11. maj– tirsdag 23. juni 2015.

Du kan downloade vores infoark her: Brugervenlighed og Grafisk design

Er du ledig?

Kurset er godkendt til 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige, der har en erhvervsuddannelse (faglært) eller en kortere videregående uddannelse (på baggrund af en erhvervsuddannelse).

Du kan tage 6 ugers jobrettet uddannelse indenfor de første 9 måneders ledighed. Hvis du opfylder kriterierne for 6 ugers jobrettet uddannelse vil jobcentret betale for uddannelsen, og du kan få udbetalt dine dagpenge i uddannelsesperioden.

Kurset er også på den regionale positivliste for Hovedstadsregionen, så hvis du er ledig, men ikke er omfattet af 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du søge dit jobcenter om deltagelse i kurset som en del af din jobplan.

Jobcafé

Hver fredag holder vi jobcafé, som alle kursister kan benytte sig af. Der vil være oplæg om jobsøgningsrelaterede emner og mulighed for at få konkret sparring af erfarne konsulenter fra vores søstervirksomhed ITK 2.

Som kursist er du selv med til at bestemme, hvilke emner, der tages op i jobcaféen. Der er naturligvis adgang til computere og printer. Jobcaféen er med til at sikre, at de kompetencer, der erhverves på kurset, kommer aktivt i spil i jobsøgningen.

Vi hjælper også med at søge virksomhedspraktik.

Brug gerne vores hus

På de dage, hvor der ikke er undervisning er du velkommen til at komme og arbejde med opgaver og forberedelse. Vi har computere til din rådighed og kaffe på kanden.

Uddannelse i arbejdstiden

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Læs mere om hvordan du eller din arbejdsgiver kan søge SVU. Statens voksenuddannelsesstøtte